กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
แชร์ |

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 0900 พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหาร ลงพื้นที่พบปะราษฎรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ของ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ โดย แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้กรุณาสนับสนุน รถโดยสารปรับอากาศ ของ ทัพภาค 3 ตามที่ นายกเทศบาลตำบลเนินปอ ขอรับการสนับสนุนผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ดำเนินการรับ – ส่ง ราษฎร จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ – โรงพยาบาลสามง่าม ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหาร  ได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ราษฎรที่รับการฉีดวัคซีน "เข็มแรก" และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเคร่งครัด เพื่อตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลโควิด-19- เวลา 1030 ลงพื้นที่ติด ตามการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (วันที่ 2) ณ โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม  โดยวัคซีนที่ฉีด ได้แก่ แอสตร้าเซเนก้า ( AstraZeneca vaccine) มีราษฎร อำเภอสามง่าม (ตำบลเนินปอ, ตำบลหนองโสน) เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 242 คน ทั้งนี้ พลตรีวีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมพบปะและให้กำลังใจราษฎรที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมประชาสัมพันธ์การสนับสนุนยานพาหนะของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนมาฉีดวัคซีนฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Top