กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

​ เมื่อวันที่​ 23 มิ.ย. 64​ เวลา​ 09.30​ น.​ พ.อ.วิรัตน์​ คำวิลัย​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.พ.​ มอบหมายให้​ ร.ท.สรศักดิ์ สุโพธิ์​ รองหัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ​ บูรณาการกับ สิ่งแวดล้อมภาค 5 , สิ่งแวดล้อม จังหวัด ส.พ. , อุตสาหกรรม จังหวัด ส.พ. , สาธารณสุข ต.ท่าเสด็จ , สาธารณสุข ต.บ่อสุพรรณ , ทต.ท่าเสด็จ และ อบต.บ่อสุพรรณ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการตรวจสอบที่ บริษัท พีเอ็มซี อินดัสเตรียล และ บริษัท วิสูตร รีไซเคิล จำกัด

 

 

1. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ

 

 

  1.1 สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติกที่มีการดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 

 

  1.2 มีการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศหรือไม่

 

 

  1.3 มีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่

 

 

2. ผลการตรวจสอบการดำเนินการมีดังนี้

 

 

  2.1 สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง มีการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถูกต้อง

 

 

  2.2 สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ไม่มีการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศ

 

 

  2.3 สถานประกอบกิจการ บริษัทพีเอ็มซี อินดัสเตรียล จำกัด เป็นโรงงาน ที่ใช้เม็ดพลาสติกผลิตเป็นถุงพลาสติก กระสอบ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากพลาสติกตามที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งไม่มีปัญหาในเรื่องการปล่อย ควันและน้ำเสีย เพราะเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องผลิดจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 ได้แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตรวจคุณภาพของน้ำที่ใช้ในโรงงาน เพื่อสุขอนามัยของพนักงานในโรงงานดังกล่าว

 

 

  2.4 บริษัท วิสูตร รีไซเคิล จำกัด เป็นโรงงานบดพลาสติกแล้วหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งโรงงานดังกล่าว มีปัญหาเล็กน้อย ในเรื่องกลิ่นควันที่เกิดจากขั้นตอนการหลอมพลาสติกเพื่อทำเป็นเส้น ก่อนจะตัดให้เป็นเม็ด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 จึงได้แนะนำให้ดำเนินการแก้ไข โดยการจัดทำกล่องครอบเครื่องหลอมพลาสติก โดยให้มีพัดลมดูดอากาศอยู่ในกล่อง และใช้ระบบไอน้ำฉีดพ่น เพื่อลดกลิ่นควันที่กระจายภายในโรงงาน

 

 

Top