กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แชร์ |

  เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.นครปฐม , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด , ประกันสังคมจังหวัด ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการชุดที่ 3 ออกตรวจติดตามการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ลงพื้นที่ตรวจแคมป์ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีคนงานเกิน 50 คน ในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
      กลุ่มเป้าหมายการตรวจครั้งนี้ คือแคมป์ก่อสร้างซึ่งมีคนงานทั้งหมด50คนขึ้นไป จำนวน36 แคมป์(จากแคมป์คนงานในจังหวัดนครปฐมทุกขนาดทั้งหมด 311 แคมป์) โดยใช้ชุดปฏิบัติการจำนวน 5 ชุด สำหรับแคมป์ที่เหลือให้ ศปก.อำเภอรับผิดชอบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์.  
      สำหรับชุดปฏิบัติการที่ 3 เข้าตรวจจุดแรกที่แคมป์บจก.นภาก่อสร้างและบริษัทซับ คือบจก.อภิรดาการโยธา ซึ่งรวมแล้วมีพนักงานทั้งหมด 235 คน โดยได้สั่งการดังนี้
      1.ดำเนินการปิดแคมป์ก่อสร้าง จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
      2.งดกิจกรรมมั่วสุมภายในแคมป์คนงาน
      3.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกพื้นที่(ทั้งสัญชาติไทยและต่างด้าว)
      4.จัดทำทะเบียนแรงงานภายในแคมป์ให้ครบถ้วนตามปัจจุบัน
      5.ดำเนินการจัดทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบ และจัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง
      6.จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้แก่คนงานทุกคน และครอบคลุมทุกบริเวณในแคมป์
      7.ทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการกรณีเกิดมีผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่แคมป์ของตน.
      8.ดูแลเรื่องอาหารการกินของพนักงานในที่พักของแคมป์

 

 

Top