กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แชร์ |

วันที่ 29 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น. นำโดย พ.ต.ชุบ อินทร์งาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2564 โดยมี พ.อ.จิตต์เทพ  ภาพันธ์ หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ค่ายลูกเสือธนารีย์ เเคมป์ ตำบลบ่อเเร่  อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top