กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 0900 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) มอบหมายให้ ชรต.307 ลงพื้นที่ บูรณาการร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร, จนท.สสจ.พิจิตร, จัดหางานจังหวัดพิจิตร,  แรงงานจังหวัดพิจิตร, ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

    ออกตรวจสถานประกอบการ, โรงงาน (good  Factory practice) เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตามมาตรการของจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 

 

     1) โรงงานช่างหนูเมืองพิจิตร ม.4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จว.พิจิตร

 

 

     2) หจก.NKV ยิบซั่ม จำกัด ม.17 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จว.พิจิตร

 

 

     3) บริษัท ที พี ฟาร์มเมอร์ จำกัด ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

 

 

     4) หจก.สมบูรณ์ปาร์เก้ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จว.พิจิตร

 

 

     ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (COVID-19) ผลการปฏิบัติ ผู้ประกอบการโรงงานให้ความร่วมมืออย่างดี

 

 

Top