กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   วันที่ 2 ก.ค.64 เวลา 0900 พ.ท.สรรชัย ทองชัยภูมิ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท และลง พื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ อ. มโนรมย์    จำนวน   4    สถานประกอบการ ดังนี้
1. บ.ทรงธรรม ปิโตรเลียม คนงาน 18 คน เป็นแรงงานเมียนม่า 6 คน
2. หจก.ทรัพย์รวงทองข้าวไทย คนงาน 11 คน เป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมด
3. บ.โรงสีแก้วสว่าง จำกัด คนงาน 4 คน เป็นแรงงานเมียนมา 1 คน
4. โรงสี ป.น่ำเฮง คนงาน 8 คน เปนแรงงานไทยทั้งหมด
**ผลการตรวจ**  สถานประกอบการ ทั้ง  4   มีเอกสารและการดำเนินการของแรงงานถูกต้อง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top