กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 020900 ก.ค. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์  กุลพงษ์, ร.ท.มานะ  อยู่เปลา, ร.ต.เชิดชัย​  เชี่ยวชาญ, ส.อ.ดนัย  ลาลด, ส.อ.หญิง ภารดี  ภูกองทอง บูรณาการประสานการปฏิบัติกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1(คลองกุ่ม), จนท.หน่วยวนอุทยานเขาเจ้าบ่อทอง เข้าปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ผลการปฏิบัติ : ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย  

Top