กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๔, ๐๙๐๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. เป็นประธาน ในพิธีมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ (เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบสิ่งของ ณ หอประชุมพัฒนรัฐ(สุขเจริญ) ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จว.ย.ล.

Top