กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กพ.จิตอาสา กอ.รมน.จังหวัด ลำปาง  ร่วมกับ ศอ.จสอ.พระราชทาน จว.ลป. ร่วมอำนวยความสะดวก ผู้มารับบริการการฉีดวัค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ การช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จว.ลป. 

-เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 เวลา 0900 กอ.รมน.จว.ล.ป./ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.ลป. อำนวยความสะดวก พบปะให้กำลังใจ กับประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า บรมราชืนี ที่ทรงห่วงใย และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.ลป. หน.จิตอาสา 904 เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อ.เมือง จว.ลป.

Top