กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 24 ก.ค.64 พ.อ.ยรรยง  แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท) มอบหมายให้ ร.ต.ไชยรัตน์ ไชยสิงห์ หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ และชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ ( ขุนด่าน ) ให้การสนับสนุนเตียงนอนให้กับสถานที่รองรับผู้พักรอสังเกตอาการ COVID-19 ณ เทศบาลตำบลคลองไผ่ ณ วัดเขาเขื่อนลั่น ต.ตลองไผ่ อ.สีคิ้ว จว.น.ม. 

Top