กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 252100 ก.ค. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. มอบหมายให้ พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. มอบหมายให้ พ.ต.เฉลิมชัย  ไกรวิชา, จ.ส.อ.ณัฏฐ์ภณ  เฉลิมวงษ์ และ จ.ส.ต.อนุรักษ์  อินทรฑูต บูรณาการประสานการปฏิบัติในการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ห้ามเดินทางออกจากเคหะสถานหลังเวลา 21.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. โดยไม่มีเหตุจำเป็น ร่วมกับ ทหารสารวัตร มทบ.14, ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ตร.สภ.ในพื้นที่ จำนวน 4 จุด ดังนี้

    จุดที่ 1 จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าโลตัส พลัสมอลล์ ถ.สุขุมวิท (ฝั่งขาเข้า จ.ชลบุรี) ม.2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

    จุดที่ 2 จุดตรวจร่วมหน้าห้างวัดห้วยปราบ (บ่อวิน) (ฝั่งขาออก จ.ชลบุรี) ถ.ระยอง 3013 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    จุดที่ 3 จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสำนักงานก่อสร้างทางหวงหมายเลข 36 (ฝั่งขาออก จ.ชลบุรี) ม.10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    จุดที่ 4 จุดตรวจร่วมบริเวณแยกเกษมพล (ฝั่งขาออก จ.ชลบุรี) ถ.331 กม.4 + 500 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

    ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย หรือแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top