กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 07.00 น. พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. จำนวน 2 นาย บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ สห.มทบ.35 จำนวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน จำนวน 4 นาย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน ๒ นาย ทำการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ด่านตรวจ ถาวรน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำความผิดอื่นๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top