กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนาย ชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

Top