กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 26 ก.ค.64 เวลา 1130 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับ พล.ร.11 (โดย ร.112 พัน.3) อ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม สสอ.พนมสารคาม อบต.เมืองเก่า เเละภาคเอกชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็น ให้กับประชาชน จำนวน 28 ครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อ 25 ก.ค.64 เวลา 1630 ในพื้นที่ ม.2 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เเละเวลา 1400 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็น ให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำ เพื่อใช้ประกอบอาหารให้กับประชาชน จำนวน 110 ครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อ 25 ก.ค.64 เวลา 1630 ในพื้นที่ ม.2,3,6,7,8,10,11,12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

Top