กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 281000 ก.ค.64 ร.ท.สุระเชต ทับจิต รอง หน.ฝ่านประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่งคง ร่วมกับนายธนกฤติ พราหมมณีนิล นายกสโมสรไลออนส์ หัวหิน/นายกิติพงษ์ ศิริเพชรเกษม อดีตนายกสโมสรไลออนส์ หัวหิน/นายมนตร ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมิองหัวหิน/นายปราโมทย์ ธัญญกุลสัจจา อุปนายกสโมสรไลออนส์หัวหิน ได้ร่วมกันมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนผู้สายตาสั้น ตามโครงการผู้พิทักษ์สายตา "Sight First" โดยรับมอบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนักเรียนเข้ารับมอบ จำนวน 20 คน จากยอดทั้งหมด 50 คน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับมอบแว่นตาเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสุชาติ ปรีด์เปรม ผอ.รร.หัวหิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำนักเรียนเข้ารับมอบแว่นสายตา มีนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนเข้ารับมอบคือ รร.หัวหิน และ รร.หัวหินวิทยาคม โครงการผู้พิทักษ์สายตาเป็นโครงการที่สโมสรไลออนส์หัวหินได้ดำเนินการขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาผ่านออนไลน์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้สายตามองผ่านจอคอมพิวเตอร์

Top