กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 28 ก.ค.64 เวลา 08.00 น. กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. มอบหมายให้ชุด ชป.มว.สห.ร.6 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ปทุมราชวงศา อ.เสนางคนิคม และ อ.ลืออำนาจ จว.อ.จ. (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ) เพื่อบูรณาการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าว และการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ จุดตรวจฯ 4 จุดตรวจ (จุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามศรีนคร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม, จุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามกุญชร(แยกน้ำปลีก) อ.เสนางคนิคม, จุดตรวจฯ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลลืออำนาจ ต.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ และ จุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามบ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา)

Top