กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๓๑ ก.ค. ๖๔, ๑๑๐๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.) ส่วนราชการ เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามของอำเภอยะหา จว.ย.ล. ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล เพื่อส่งมอบมังคุดคุณภาพจำนวน ๑ ตัน ที่เป็นการสนับสนุนผลผลิตเกษตรชาวสวนมังคุดในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลหน้าด่าน และผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม จากนั้น ได้เดินทางไปมอบต่อยังโรงพยาบาลกาบัง อ.กาบัง จว.ย.ล. จำนวน ๑ ตัน และ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จว.ย.ล. จำนวน ๑ ตัน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ และการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า โครงการ “ชาวยะลา ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยะลา”เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลทำให้เกษตรกรชาวสวนยะลา ได้รับผลกระทบไม่สามารถส่งผลผลิตไปขายยังพื้นที่ต่างๆ ได้ ซึ่งผลผลิตมังคุดของจังหวัดยะลา ที่จะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ในปีนี้ มีจำนวน ๔,๓๐๐ ตัน ซึ่งปลูกในพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งจังหวัดยะลาจึงได้จัดทำโครงการ “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยะลา” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลหน้าด่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยง และเหน็ดเหนื่อย ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ และเตรียมที่จะส่งมอบมังคุดต่อให้กับ รพ. ให้ครบทั้ง ๘ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ต่อไป

Top