กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท) มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้(บก.1 ) จว.บ.ก. ,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ หน่วยพิทักษ์ป่าดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ผลการปฏิบัติ ได้สำรวจเส้นทางพิกัด 48Q8749707188 ไม่พบผู้กระทำผิดฯ และบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด

Top