กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 311300 ก.ค.64  ร.ท.สุระเชต  ทับจิต รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.ป.ข. ร่วมกับ มว.สห.ที่ 2 ศปม.มทบ.15 เข้าสังเกตการณ์สถานกักตัว และการจัดตั้ง รพ.สนาม  ภายใน บริษัท พรีบิลท์ (มหาชน)  ที่อยู่ 42 ซอย 102 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 

มีรายละเอียดดังนี้

1. ยอดผู้ติดเชื้อประจำวัน จำนวน  -  คน

2. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 136 คน

    2.1 แรงงานไทย จำนวน  5  คน

    2.2 แรงงานต่างด้าว จำนวน 131 คน

3. จัดตั้งรพ.สนาม ภายใน บ.พรีบิลท์ จำนวน  - คน

บริษัท ได้ทำการปิดตั้งวันที่ 24 ก.ค.64  เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

 

Top