กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ.ร่วมพิธี มอบสิ่งของ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดย สมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรีโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลการจัดกิจกรรมมอบอาหารกล่อง เครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มโครงการน้ำพระทัย พระราชทานแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พ.บ.เป็นประธาน

Top