กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 4 ส.ค.64, กอ.รมน.จังหวัด ป.น. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.สห.มทบ.46, จนท.ตร.ภ.จว.ป.น., ศปก.อ.เมือง ป.น., อปพร.ต.บานา ดำเนินการตั้งด่านตรวจตามมาตรการป้องกันโรคโควิค - 19 การผ่าน เข้า - ออก ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จว.ปน. และพื้นที่ใกล้เคียง ที่เข้ามาซื้อปลา และจ่ายตลาดสด ณ สะพานปลาท่าเรียบเรือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ตั้งแต่เวลา 0330 เป็นต้นไป (ร่วมการปฏิบัติเป็นวันที่ 5)

Top