กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
แชร์ |

           เมื่อ​วันที่​ 4​ ส.ค.​64​  เวลา​ 1000  พ.อ.วิระ​  สอนถม​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ม.ห.​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม​ โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง​ การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง​ (อพป.)​ประจำปีงบประมาณ​ 2564​  มีวัตถุประสงค์
1.ประชาชนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษบัติร์ทรงเป็นพระประมุข
2.ประชาชนมีความรู้ทางการเมือง​ เศรษฐกิจ​ สังคม​ เพียงพอที่จะวิเคราะห์แก้ไขปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน
3.ประชาชนเกิดการเรียนรู้เข้าใจถึงรูปแบบและอันตรายของภัยต่างๆ​ เช่น​ ภัยจากยาเสพติด​   สาธารณภัยชนิดต่างๆ​ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ​
ณ​ โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ​  บ.กกไฮ ม.2​   ต.คำชะอี​ อ.คำชะอี​ จ.มุกดาหาร

 

 

 

 

         จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

 

Top