กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๕ ส.ค.๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ. วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ, ร.ท. เอกศิลป์ วิวัฒน์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายนโยบายและแผนฯ, พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นด่านตรวจที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านด่านตรวจคัดกรอง รวมถึงประชาชนผู้สัญจรไปมา อีกทั้งให้คำแนะนำให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Top