กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ทรงพล​ คำภู หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ร่วมกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อ แสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

Top