กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เรียน  รอง ผอ.รมน. จังหวัด ม.ห. (ท)

      เมื่อ ๕ ส.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน,เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่), เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร) สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , เจ้าหน้าที่ ร้อย.อส.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันลาดตระเวนตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง กิจกรรมงานพิทักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  รายการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ร่วมกันลาดตระเวน ในป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ต.คำชะอี อ.อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร เริ่มต้นที่พิกัด  E 424295 N 1830247  และสิ้นสุดที่พิกัด E 422919 N 1831949  ผลการปฏิบัติ ขณะ ลว.ถึงถึงบริเวณด้านทิศใต้ บ.แก้งช้างเนียม หมู่ ๑๐ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จว.ม.ห. ประมาณ ๑  กม. พิกัด ๔๘Q ๐๔๒๑๙๒๕ UTM ๑๘๓๓๑๓๘ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน  ตรวจพบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ยางนา แต่ไม่พบผู้กระทำผิด คาดว่ากระทำมาแล้วประมาณ ๑ อาทิตย์ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณรอบๆ ไม่มีหรือ พบผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ รายละเอียด ดังนี้

              ๑.ไม้ยางนาแปรรูป ขนาด ยาว ๒.๕๕ เมตร กว้าง ๑๐  ซม  หนา ๕  ซม.  จำนวน  ๔  แผ่น

              ๒. ไม้ยางนาแปรรูป ขนาด ๓.๕๕ เมตร กว้าง ๑๐  ซม.  หนา ๕  ซม.  จำนวน  ๗  แผ่น

                  รวมไม้ยางนาแปรรูป   จำนวน  ๑๑  แผ่น  ปรมาณ  ๐.๑๗  ลบ.ม.

        จึงร่วมกันตรวจยึด มอบหมายให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๓ (คำชะอี) กล่าวโทษ บันทึกการตรวจยึด พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คำชะอี เพื่อตรวจสอบ สอบสวน หาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

Top