กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 6 ส.ค.64 เวลา 1000 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) ตรวจ รพ.สนาม และเตรียมความพร้อมรอรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่เดินทางโดยเครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง - สนามบินร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ หน.ส่วนราชการอื่นๆร่วมด้วย

Top