กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
แชร์ |

ห้วงวันที่ 29 – ก.ค. – 7 ส.ค. 64 พ.อ. อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว.อ.จ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ อ.จ.1 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ร่วมวางแผนการลาดตระเวน ทำการตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าดงใหญ่ ต. สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

Top