กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 9 ส.ค.64 กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. โดย นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร. และ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเเด่นชัย พร้อมด้วยสมาชิก อส. บูรณาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเด่นชัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ร่วมกันตรวจตราและคัดกรองกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ณ  สถานีรถไฟเด่นชัย มีผู้โดยสารเดินทางลงสถานีรถไฟเด่นชัย จำนวน 23 คน ดังนี้ 

มาจาก  - กทม. 12 คน 

          -  ดอนเมือง 3 คน

           -  รังสิต 2 คน

          -    บางเขน  1 คน

           -   บางซื่อ  2  คน

           -   พิษณุโลก   2   คน

           -    ท่าสัก  1  คน 

            ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย           

 

 

Top