กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 10 ส.ค.64 เวลา 0900 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.มงคล  ชัยสมบัติ หน.ชรต.ฯ พร้อมด้วย นายวิชัย แตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร/รอง หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายและแผนกอ.รมน.จังหวัด พ.จ., อบต.หนองโสน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

 

 

ณ บ้านแหลมเจดีย์ ม.14 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จว.พิจิตร

 

 

 

 

โดยกิจกรรมปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 DMHTT

 

 

Top