กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก.(ท.) พร้อมด้วย ผอ.ทสจ.ศก., หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ และ พ.อ.สุรณัณ คำอุ่นสาร หน.ฝนผ.กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. เข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศปป.4 กอ.รมน. โดยมี นายสาธิต พันธุมาศ หน.ขสป.ห้วยศาลา เป็นผู้ให้ข้อมูล และ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

Top