กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 20 ส.ค.64 เวลา 1030  พ.อ.สาธิต อุ่นกาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ลงพื้นที่ใช้น้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.ในการรักษาการแผลอักเสบโรคลัมปี สกิน ในโคพร้อมแนะนำวิธีการใช้ และขยายหัวเชื้อน้ำหมัก พิทักษ์โลก กอ.รมน. แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค  โดยได้ลงพื้นที่ บ้านหนองบั่ว หมู่ 1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

Top