กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น.โดย พ.ท.กำพล  เกตุแก้ว หน ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.น.จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมเเละปรึกษาหารือ เเละมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับกลุ่มอาชีพ(ปลูกข้าวปลอดภัย) ณ ศาลาหมู่บ้าน (SML)บ้านหนองสมบัติ หมู่ที่3  ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายอำนาจ  พบพาน ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ได้เชิญ นางสาวศรุดา  นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรมาบรรยายในเรื่องการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบันเเละการเเปลงรูปผลิตภัณฑ์ ,นายเอนก  สุธา เกษตรอำเภอเมืองชัยนาท เป็นวิทยากรมาบรรยายในเรื่องการทำนาปลูกข้าวปลอดภัย เเละนายอนุวัฒร์  ภูมิภักดิ์ เป็นวิทยากรมาสอนวิธีการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top