กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดยานพาหนะ(ได้รับการสนับสนุนจาก มทบ.25 และ กรม ทพ.23) สนับสนุนให้กับขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โควิด - 19 ดังนี้  เวลา 09.00 น. รถหมายเลขทะเบียน 3 ฒช 3181 กทม.รับผู้ป่วยจาก ศูนย์รับขวัญ จำนวน 7 คน ไปยัง มจร.วส.จว.ศก. 2 คน, ต.น้ำคำ 1 คน, ต.คูซอด 1 คน, ต. หนองไฮ 1 คน และ ต. ทุ่ม 2 คน

 

 

 

 

 

 

Top