กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 23 ส.ค.64 เวลา 1330 พ.อ.บุญยิ่ง คงเกตุ และ จนท.ชรต. เป็นผู้แทนร่วมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำ Bubble and seal ในสถานประกอบการฯ โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รอง ผวจ.กจ. เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย แรงงาน จว.ฯ, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ , สนง.สาธารณสุข จว.ฯ , ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลที่สำคัญดังนี้

1.ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายที่มีแรงงาน จำนวน 500 คนขึ้นไป) ดังนี้

1.1 บริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.ก.จ. ( ผลิตประตู หน้าต่าง จากอลูมิเนียม และ UPV) มีแรงงานคนไทยประมาณ 400 คน

1.2 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ม.1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จว.ก.จ (ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง) ) มีแรงงานคนไทยประมาณ 100 และ แรงานเมียนมา 900 คน

2.คณะทำงานฯ ให้คำแนะนำสถานประกอบการในการดำเนินการจัดทำ Bubble and seal โดยผู้แทน สนง.สาธารณสุขฯ และ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงและแนะนำแนวทางการปฏิบัติฯ

3.เมื่อสถานประกอบการได้เตรียมการหรือดำเนินการแล้ว จะมีคณะทำงานประเมินฯ การจัดทำ Bubble and seal เข้ามาประเมินผลฯ อีกครั้ง

****ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะดำเนินการเพื่อรอรับการประเมินต่อไป

 

 

Top