กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 23 ส.ค.64 พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปทุมราชวงศา (อจ.5) จ.อำนาจเจริญ ร่วมวางแผนการลาดตระเวน ทำการตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าดงคำเดือยแปลง 1 บ.หนองไฮน้อย ต.หนองข่า และ ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

Top