กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด ส.ก.ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้พิการ ณ บ้านคลองมะละกอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 5 ราย 

Top