กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 25 ส.ค. 64 เวลา 1330  พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. มอบหมายให้ พ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  อุดหนุน หน.ฝ่ายการข่าว และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดเตียง จำนวน 15 ครัวเรือน ณ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Top