กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย กอ.รมน.จังหวัด ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเจ้าของบ้าน จำนวน ๓ ราย (นางแดง เพ็ชร์ภักดี, นายวินัย ศรีสุขใส และนางผกา ไชยธงรัตน์) ณ บริเวณชุมชนเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. โดยมี พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี

Top