กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 เวลา 0930 กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ได้ร่วมกับ นายอำเภอยะรัง,รพ.ยะรัง มอบข้าวกล่อง,น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรที่เดินทางมาฉีดวัคซีนพระราชทาน"ชิโนฟาร์ม"  ณ  อาคารเอนกประสงค์ กศน.อ.ยะรัง ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Top