กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แชร์ |

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 08.30 น. ได้จัดยานพาหนะ(ได้รับการสนับสนุนจาก มทบ.25 และ กรม ทพ.23) สนับสนุนให้กับขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โควิด - 19 ดังนี้

1. เวลา 10.30 น. รถหมายเลขทะเบียน 3 ฒช 3181 กทม. รับผู้ป่วยจาก อาคารวีสมหมาย จำนวน 3 คน ไปยัง

 

 

- อบต.ชำ อ.เมือง 1 คน

- ต.หนองครก อ.เมือง 1 คน

 

 

 

 

- ต.ฉลอง อ.ขุขันธ์ 1 คน

 

 

2.เวลา 10.30 น. รถหมายเลขทะเบียน 3 ฒช 3147 กทม. รับผู้ป่วยจากอาคารวีสมหมาย จำนวน 5 คน ไปยัง

 

 

 

 

- ต.น้ำคำ อ.เมือง 2 คน

 

 

- ต.โพนเขวา อ.เมือง 2 คน

 

 

- ต. หนองไฮ อ.เมือง 1 คน

 

 

Top