กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น.โดย พ.ท.กัมพล เกตุแก้ว  หน ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.น. จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งระดับชุมชน (พัฒนากลุ่มอาชีพ) พร้อมกับมอบเครื่องร่อนมูลไส้เดือน ให้กับกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มี นายประทม เรือนนาค ช่างทำเครื่องร่อนมูลไส้เดือน มาสอนและสาธิตการทำงานของเครื่องเเนะนำวิธีการใช้งาน ผลการปฏิบัติ ผู้มาร่วมโครงการฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top