กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 31 ส.ค. 64 เวลา 1600 น. พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.) พร้อมด้วย พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.นโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. และ. จนท.กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ได้มอบอุปกรณ์สิ่งของ การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับ อบต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจฯ ณ ซูซุกิ เลิศวิจิตรออโตเซลล์ สาขาลืออำนาจ จว.อ.จ. ตามโครงการติดตามประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยให้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเป็นการมอบสิ่งของอุปกรณ์ ฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในสถานที่กักตัวของตำบล

Top