กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) มอบหมายให้ พ.ต.สมบัติ  รจพจน์  หน.มช.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ ต.ยางคำ อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอ็ด

Top