กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 กันยายน 2564
แชร์ |

      - เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) เข้าร่วมลงพื้นที่คณะกรรมการประเมินตลาดล๊อตเตอรี่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ร่วมกับคณะกรรมการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๒๖๐๒/๒๕๖๔ โดยมี นายณรงค์  จีนอ่ำ เป็นหัวหน้าคณะฯ  ณ ตลาดนัดล๊อตเตอรี่ อ.วังสะพุง จ.เลย

Top