กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๔  เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) มอบหมายให้ พ.ต.สมบัติ  รจพจน์  หน.มช.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑.นาง สอน จัณรา บ้านเลขที่ ๗๗ ม.๗ อายุ ๗๕ ปี , ๒.นาง จันทา ไกรยราษฎร์ บ้านเลขที่ ๑ ม. ๗ อายุ ๗๙ ปี , ๓.นาย ทองสาย จันทร์นะลา บ้านเลขที่ ๒๒ ม. ๗ อายุ ๕๕ ปี , ๔.นายเจริญชัย พลเยี่ยม บ้านเลขที่ ๒๑ ม.๗ อายุ ๓๙ ปี  ต.โพนทอง อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด

Top