กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 6 ก.ย. 64 เวล า09:30 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน และมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 2 พื้นที่ คือ อ.หนองฮี และ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Top