กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รองผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา (ท.) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.2 (วะภูแก้ว) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ อ.สูงเนิน และ อ.สีคิ้ว จ.น.ม. ห้วงวันที่ 1 - 10 ก.ย.64 ชุดที่ 2. ประชุมจัดกำลังก่อนออกตรวจพื้นที่บ้านซับคุ้ม, บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและป่าหมูสี ผลการปฏิบัติงานวันนี้พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.ป่าไม้ ฯ จำนวน 1 ราย จับกุมผู้ต้องกระทำความผิดได้ 1 คน นำส่ง สภ.สีคิ้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

Top