กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 7 ก.ย.64 พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ลงพื้นที่ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ในกิจกรรม มอบวัสดุอุปกรณ์หรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.วังเฉลียง ม.7 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย  และ ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.มะเดื่อชุมพร ม.4 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top