กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 ก.ย.64, 0900 นายราชิต สุดพุ่ม ผวจ.ปัตตานี/ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมให้การต้อนรับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 และร่วมพบปะพูดคุยภาพรวมปัญหาสันดอนทรายในพื้นที่อ่าวปัตตานี โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ผู้แทนประมงจังหวัดปัตตานี และผู้แทนภาคประชาชนเครือข่ายชุมชนประมงปัตตานีเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสันดอนทรายในพื้นที่อ่าวปัตตานี โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ บ้านพักแพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Top