กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กันยายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ​ 081300 ก.ย. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ช.บ. ร่วมตรวจสอบตู้สินค้าขาเข้าสำแดงผิดข้อเท็จจริง ที่มีลักษณะคล้ายขยะเทศบาล​ นำโดย นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ​ร่วมกับ​ พ.อ.นภัค ​ สุวรรณคีรี​ ผช.ผอ.ศปป.4​ กอ.รมน., พ.อ.ปิยวิทย์​  สวนนุ่ม​ รอง​ ผอ.สพอ.ศปป.4​ กอ.รมน., จนท.กรมควบคุมมลพิษฯ, ผอ.ศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร​ สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังฯ, ผอ.สนง.ทสจ.ชบ., ผอ.สสภ13,จนท.ตร.บก.ปทส. เข้าตรวจสอบตู้สินค้า​ขาเข้าของบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม​ จำกัด​ สำแดงผิดข้อเท็จจริง จำนวน​ 14​ ตู้​ น้ำหนักรวม 294 ตัน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    โดยทาง บริษัทฯ สำแดงสินค้าเศษกระดาษไม่ได้แยก​ พิกัด​ 47079000 แต่ทาง จนท.ศูนย์ฯ ตรวจสอบทางกายภาพของตู้สินค้าดังกล่าว พบเป็นของอันมีลักษณะคล้ายขยะเทศบาล ​พิกัด 38251000 ซึ่งนำเข้ามาจาก​ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบเป็นสินค้าปนเปื้อนเกินกว่ากฏหมายกำหนด ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ในการนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายและให้บริษัทฯ ส่งสินค้าดังกล่าวกลับประเทศต้นทางต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นควรให้​ ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด แล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฏหมายต่อไป กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ติดตามความคืบหน้าแล้วรายงานให้ ศปป.4 กอ.รมน. ทราบต่อไป

Top